Framleiðendur og innflytjendur

Framleiðendur og innflytjendur lífrænnar og hefðbundinnar sáðvöru á Íslandi

Producers and importers of organic and conventional seeds in Iceland

Vöruflokkar:
Product categories

Kartöfluútsæði
Seed potatoes

Græðlingar og fræ til skógræktar
Seeds/cuttings for tree propagation

Önnur almenn frævara
Seeds, misc.

Fyrirtæki eða upplýsingar um þau:
Companies or information on dealers

Móðir Jörð
Skaftholt – sjálfseignarstofnun
Sjá upplýsingar um skráða framleiðendur á stofnútsæði með því að smella hér.

Gróðrarstöðin Mörk
Skógrækt ríkisins
Skógræktarfélag Íslands

Blómaval/Húsasmiðjan
Bústólpi
Fóðurblandan
Frjó ehf.
Garðheimar/Gróðurvörur
Gróðurvörur hf.
Landgræðsla ríkisins
Landstólpi
Lífland
Skaftholt – sjálfseignarstofnun